تماس با ما

فرم تماس

آدرس:

شرکت مهرآب ماهان کرمان
کرمان - محور گردشگری ملی هفت باغ علوی
-کیلومتر اول - طبقه فوقانی کرمان موتور

تلفن:

9-33257376 (034)
فاکس: 33257380

ایمیل:

info@crm.mehrabmahan.ir

سایراطلاعات:


اتفاقات برق: آقایان ایرج قصری 09132957641- حسن رستمی 09137451044
اتفاقات آب: آقایان کریم زاده 09134416287-علیرضا محی آبادی 09130696870- کدخدائی 09138350210
اتفاقات و حوادث رانندگی: آقایان مولائی 09356182376- ادهمی 09132987894- احمدی 09362134919- شفیعی 09139412319
اتفاقات فضای سبز: خانم هاشمی نسب 09131437859- آقای کریم زاده 09134416287